Ostatní svátky v roce 2020

Kromě státních svátků spadá pod dny pracovního klidu i dalších 6 svátků.